tiistai 14. heinäkuuta 2015

Sijoittamisen perusteet - Mikä on rahasto?

Osakerahasto on tavallaan kuin yritys, joka omistaa yrityksiä. Rahasto siis myy rahasto-osuuksia sijoittajille ja rahastonhoitaja sijoittaa tietyin kriteerein rahaston pääomaa eri yhtiöiden osakkeisiin.

Osakerahastoja on monenlaisia joista voi valita sen, joka eniten vastaa omia tavoitteita. Osa rahastoista sijoittaa pieniin, mutta vauhdilla kasvaviin yrityksiin, toinen isoihin ja vakaisiin yhtiöihin. Lisäksi yleisiä ovat korkorahastot ja yhdistelmärahastot. Näiden lisäksi on olemassa asuntosijoitusrahastoja, englanninkielen lyhennys on REIT ja se on lyhennys sanoista real estate investment trust (suom. kiinteistösijoitusrahasto). Toisin kuin normaalirahastot, REITit eivät kuitenkaan ole suoranaisesti rahastoja vaan yhtiöitä. Toiminta heillä on kuitenkin pääpiirteittäin samanlaista kuin rahastoilla. He vain ostavat osakkeiden sijasta kiinteistöjä.

Suorassa osakekaupassa sijoittaja ostaa esimerkiksi 1000 eurolla yhden yhtiön osaketta. Jos kyseisen osakkeen  arvo laskee 30% on hänen sijoituksen arvo enää 700 euroa. Yhden yhtiön osakkeen arvonmuutokset suuntaan tai toiseen vaikuttavat näin ollen erittäin vahvasti sijoittajan salkun arvoon. Sijoittamisen riski on korkeampi ja sen vuoksi myös suuremmat tuotot ovat mahdollisia, tappioista puhumattakaan. Suora osakesijoittaminen vaatii tästä syystä enemmän paneutumista yhtiöön ja sen taloudelliseen tilaan. Jos tavoitteesi on kaukana ja haluat nopeaa kehitystä salkkuusi, suosittelen suoria osakesijoituksia. Huomioi kuitenkin, että jos kaikki munat ovat samassa korissa ja se tippuu, niin lähes kaikki munat ovat rikki. Älä sijoita kaikkia rahoja yhteen yhtiöön. Yhden yhtiön sijasta osta noin 10-20 yhtiötä. Tuon kokoluokan salkku on hyvä ja kohtalaisen tehokas sekä sen yhtiöitä on vielä aika helppo seurata. Alussa tietenkin joutuu ottamaan hieman isompia riskejä, ennen kuin tuo 10-20 yhtiötä on täynnä. Jos yhtiöiden määrä menee paljonkin yli tuo 20, niin yhtiöiden tapahtumien seuraaminen alkaa menemään aika työlääksi.


Rahostokaupassa sijoittaja sijoittaa saman 1000 euroa rahasto-osuuksiin. Rahasto omistaa tässä esimerkissä 6 eri yhtiötä, kutakin yhtä suuren osan. Nyt sijoittaja omistaa rahaston kautta noin 167 euron arvosta jokaista näistä rahaston omistamista yhtiöistä. Jos yhden yhtiön arvo putoaa nyt 30%, on sijoittajan salkun arvo silti edelleen 950 euroa. Yhden yhtiön ahdinko ei tässä tapauksessa vaikuttanut salkun arvoon kuin 5%. Tämän takia rahastoja pidetään aloittelijaystävällisempinä. Toki pitää muistaa, että myös yhden yhtiön 30% nousukin vaikuttaa salkkuun vain suurinpiirtein 5%. Riski on matalampi, mutta sen mukana myös mahdolliset tuotot ovat pienemmät. Jos yhden rahaston omistaman yhtiön arvo tuplaantuu, nostaa se sijoittajan salkun arvoa tässä tapauksessa 167 euroa eli 16,7%. Rahastot sisältävät usein satojen eri yhtiöiden osakkeita. Siitä syystä yhden yhtiön tapahtumat eivät juuri vaikuta rahaston arvoon. Rahastot sopivat todella hyvin nousevilla markkinoilla, joissa lähes kaikki yhtiöt ovat nousutrendissä. Suuret rahastot seuraavat melko tarkasti pörssin indeksiä. Indeksistä oma teksti tulevaisuudessa. Suosittelen rahastoja niille, jotka haluavat pelata varovaisesti välittämättä suurista tuotoista. Suuria tuottoja rahastoilla on hyvin vaikea saada.

Usein rahastot sijoittavat saamansa osingot suoraan takaisin markkinoille. Tästä sijoittaja hyötyy säästyneiden verojen muodossa. Hän maksaa verot tuotoista vasta siinä vaiheessa kun myy rahasto-osuutensa. On toki myös olemassa rahastoja, jotka maksavat osinkoa omistajilleen, jopa kuukausittain. Jos päädyt hankkimaan rahastoja, niin tutki tarkkaan mihin olet rahojasi sijoittamassa. Rahastoissa voi olla piilokuluja, jotka syövät tuottoja. On myös lähes täysin kuluttomia rahastoja, kuten esimerkiksi Nordnetin omat superrahastot. Niitä markkinoidaan kuluttomina, mutta todellisuudessa osassa niistä on hieman valuutanvaihtokuluja. Lähes kuluttomia ne ovat kuitenkin.

______

Toivottavasti artikkeli avasi hieman rahastojen maailmaa. Mistä haluaisit seuraavaksi lukea? 

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti