perjantai 4. marraskuuta 2011

Sijoituksien hajauttaminen

   Sijoituksia tulisi hajauttaa tehokkaasti, jotta riski saadaan pienemmäksi ja siedettävämmäksi. Hajautuksen voi tehdä muutamalla erilaisella tavalla ja nyt esittelen muutaman niistä.

   Osakesijoituksia tulisi hajauttaa tehokkaasti minimoidakseen riskin. Tällä tarkoitetaan sitä, että omistusosuuksia on useammasta osakkeesta jotta yhden yrityksen ongelmat eivät vaikuttaisi niin paljon salkun suorituskykyyn. Tämän kaltainen hajauttaminen ei ole kuitenkaan ainoa hajautusmuoto. Lisäksi on ajallinen hajauttaminen ja maantieteellinen hajauttaminen. Käyn nämä läpi hieman tarkemmin.


  • Toimialojen hajauttaminen: Sijoittaja valitsee salkkuunsa yrityksiä eri toimialoilta kuten esimerkiksi teollisuustuotteet ja -palvelut, rahoitus ja kiinteistöt, informaatioteknologia tai kulutustavarat ja -palvelut. Vältä kuitenkin ostamasta kilpailevia yrityksiä. Syy tähän on yksinkertaisesti se, että kun toisella menee hyvin saattaa se huonontaa kilpailijan tilannetta ja jos omistat kumpaakin niin yksinkertaistetusti voisi sanoa, että toisen kurssilasku kumoaa toisen kurssinousun.
  • Maantieteellinen hajauttaminen: Kuten viimeaikoina ollaan huomattu, maat ja sen sisällä toimivat yritykset voivat joutua ongelmiin velkojen tai vaikka sodan syttymisen takia. Tätä riskiä pienennetään siten, että sijoittaja sijoittaa rahojaan eri maihin ja taloudellisesti eri tasoisiin maihin ja alueisiin. Eli kehittyneille markkinoille (euroopan alue, usa, ym jo länsimaalaistuneille alueille) ja korkeampi riskisille, mutta mahdollisesti parempaa tuottoa tarjoaville kehittyville markkinoille (intia, kiina, ym länsimaalaistuvat alueet).
  • Ajallinen hajauttaminen: Ei oikeastaan ole niinkään hajauttamista, mutta sillä nimellä se kulkee. Ajallisella hajauttamisella takoitetaan saman osakkeen ostamista useammassa erässä esimerkiksi kuukauden välein jolloin hankintahinta "tasautuu". Jos esimerkiksi ostin nokiaa vuosi sitten 200kpl hintaan "liikaa" voisin ostaa nyt toisen 200kpl hintaan "halpa" ja saada näin keskihankintahintaa laskettua huomattavasti hintaan "siedettävä". Keskihinta lasketaan aina koko omistukselle, joten "ylihintaan" hankitut osuudet tasautuvat halvemmalla hankittujen kanssa. Halvimman mahdollisen ostohinnan metsästäminen on todella vaikeaa ja jopa mahdotonta. Todennäköisesti matalemman keskihinnan saa aikaan pidempiaikaisella osto-ohjelmalla joka alkaa jo ennen hintapohjan saavuttamista ja jatkuu vielä hieman pohjan saavuttamisen jälkeenkin. Osto- ja myyntiohjelmista lisää myöhemmin tässä blogissa.
   Näiden hajautusten lisäksi sijoituksia voi hajauttaa myös eri sijoitusinstrumentteihin, kuten osakkeet, rahastot, korkopaperit, arvometallit tai vaikka metsä ja muut maaosuudet. Syy eri instrumenttien käyttöön on riskissä ja erityisesti sen sietotasossa. Osakkeista voidaan odottaa korkeaa vuosituottoa ja tästä syystä osakkeissa on myös korkea riski. Esimerkiksi korkopapereissa ei ole saman kaltaista riskiä. Näitä yhdistelmiä tehdään, jotta riski ja samalla tuotto-odotus saadaan laskettua toivotulle tasolle.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti